Komalee

Kom hier

De naam ’Komalee’ is ontstaan tijdens een brainstorming met vrienden, het is een typische Halse
uitspraak voor ‘kom hier’. Met Komalee wil ik graag de sfeer van mijn jeugd opnieuw oproepen.

Bij ons thuis kwam er altijd wel iemand langs om dag te zeggen en iedereen schoof dan gezellig aan
tafel. Zonder een extra bord pasta ging je de deur niet uit.